Gramatyka

Liczebniki główne od 100 do 1000

Jak w przypadku liczebników dziesiętnych, gdy używamy okrągłych liczb, liczebniki nie dzielą się na rodzaje.

Możemy więc powiedzieć: מאה מורים / mea morim – stu nauczycieli; מאה מורות / mea morot – sto nauczycielek.

W tych liczebnikach pojawia się forma mnoga liczebnika מאה / mea – czyli מאות / meot – setki.

Można użyć jej także bez żadnego dodatku, np.: מאות אנשים / meot anaszim – setki ludzi.

100מאה / mea
200מאתיים / matajim
300שלוש מאות / szlosz meot
400ארבע מאות / arba meot
500חמש מאות / chamesz meot
600שש מאות / szesz meot
700שבע מאות / szwa meot
800שמונה מאות / szmone meot
900תשע מאות / tesza meot
1000אלף / elef

Jeżeli chcemy użyć liczebnika, który nie jest okrągły, musimy dodać do siebie kolejne elementy. Oczywiście pamiętając o podziale na rodzaje.

Powiemy więc: מאה וחמישים בחורים / mea we-chamiszim bachurim – stu pięćdziesięciu chłopaków; מאה וחמישים בחורות / mea we-chamiszim bachurot – sto pięćdziesiąt dziewczyn.

W tym przykładzie nie ma podziału na rodzaje, bo mamy do czynienia z okrągłymi liczbami.

Ale możemy powiedzieć też: מאה חמישים וחמישה בתים / mea chamiszim we-chamisza batim – sto pięćdziesiąt pięć domów, w formie męskiej; oraz מאה חמישים וחמש דירות / mea chamiszim we-chamesz dirot – sto pięćdziesiąt pięć mieszkań, w formie żeńskiej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *