Gramatyka

Liczebniki – godziny

Do podawania godzin po hebrajsku potrzebujemy naturalnie liczebników, a także kilku dodatkowych słów:

godzina – שעה / szaa (r. żeński), l. mnoga שעות / szaot

minuta – דקה / daka (r. żeński), l. mnoga דקות / dakot

pół, połowa – חצי / checi

kwadrans, piętnaście minut – רבע / rewa

W pytaniu o godzinę używamy słówka, które dosłownie oznacza „co?” – מה השעה? / ma ha-szaa?

Natomiast jeśli chcemy zapytać „o której godzinie…?” powiemy באיזו שעה? / be-ejzo szaa?

Godziny podajemy używając liczebników głównych żeńskich.

Powiemy więc: השעה שתיים – ha-szaa sztajim – „jest godzina druga”

W odpowiedzi na pytanie מה השעה? / ma ha-szaa? (która godzina?) powiemy po prostu: שתיים / sztajim – druga.

W przypadku godzin niepełnych użyjemy słów חצי / checi (połowa, pół) oraz רבע / rewa (kwadrans):

wpół do trzeciej – שתיים וחצי / sztajim wa-checi (dosłownie: druga i pół)

za kwadrans trzecia – רבע לשלוש / rewa le-szalosz

kwadrans po trzeciej – שלוש ורבע / szalosz wa-rewa

Możemy także użyć słowa דקות / dakot – minuty

Na przykład: השעה ארבע וחמש דקות / ha-szaa arba we-chamesz dakot – 5 minut po czwartej, עשר דקות לחמש / eser dakot le-chamesz – za 10 minut piąta

Jeżeli chcemy powiedzieć, że coś się dzieje „o godzinie”, użyjemy przyimka ב / be – הסרט בשבע / ha-seret be-szewa – film jest o siódmej; ההרצאה מתחילה בשלוש / ha-harcaa matchila be-szalosz – wykład zaczyna się o trzeciej.

Natomiast „na godzinę” oddamy przyimkiem ל / le – הזמנתי קרטיסים לתשע בערב / hizmanti kartisim le-tesza ba-erew – zamówiłam bilety na dziewiątą wieczorem.

W poprawnym hebrajskim używamy wyłącznie liczebników od 1 do 12, nie mówimy więc, że jest godzina „czternasta”, lecz „druga po południu”, „ósma wieczorem” etc., jeżeli nie wynika to z kontekstu.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *