Gramatyka

Liczebniki – daty

Liczebników używamy naturalnie do podawania dat – stuleci, lat i dni w miesiącu.

Podając rok mówimy po kolei wszystkie elementy, używając liczebnika głównego r. żeńskiego (nijakiego), i dodając spójnik „we” przed ostatnim elementem, na przykład:

1948 – אלף תשע מאות ארבעים ושמונה / elef tesza meot arbaim u-szmone

2024 – אלפיים עשרים וארבע / alpaim esrim we-arba

Kiedy chcemy użyć słowa „rok” lub „w roku”, słowo שנה / szana – rok – występuje w formie smichut: שנת / sznat

Na przykład:

שנת 2024

בשנת 2024

Powiemy więc np. נולדתי בשנת אלף תשע מאות שבעים ושלוש / noladti bi-sznat elef tesza meot sziwim we-szalosz – urodziłam się w roku 1973

Z kolei przy podawaniu dni w miesiącu używamy liczebnika głównego męskiego, zarówno w przypadku dat wg kalendarza żydowskiego jak i gregoriańskiego lub innego.

Na przykład: אחד באפריל / echad be-april – 1 kwiecień; עשרה בטבת – asara be-tewet – 10 tewet

Podawanie dnia miesiąca liczebnikiem porządkowym jest niepoprawne, aczkolwiek dość powszechne 😊

Używamy z reguły przyimka ב / be, chociaż poprawne jest także ל / le.

Błędem jest określanie daty przez „he” określające.

Stulecia podajemy używając słowa מאה / mea (sto, stulecie) oraz liczebników porządkowych, określonych.

Na przykład: המאה השנייה / ha-mea ha-sznija – II wiek (stulecie); המאה התשע עשרה / ha-mea ha-tesza esre – XIX wiek, במאה העשרים / ba-mea ha-esrim – w XX wieku.

Hebrajskim odpowiednikiem określenia „przed naszą erą” jest wyrażenieלפני הספירה / lifnej ha-sfira, czasem zapisywane także skrótem לפנה”ס; zaś „naszej ery” – לספירה / la-sfira.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *