Bez kategorii

Poziomy

POZIOMZAKRES TEMATYCZNY
Alef– kurs od podstaw: nauka pisania i czytania pisma kwadratowego i odręcznego- znaki samogłoskowe- zdania w czasie teraźniejszym- czasowniki: czyta, pisze, mówi, uczy się, pracuje- podstawowe rzeczowniki i przymiotniki- pytania: kto, co, skąd, gdzie
 Alef I– wprowadzenie liczebników męskich i żeńskich- określanie czasu, godziny- czasowniki i bezokoliczniki koniugacji Pi’el i Pa’al- zastosowanie liczebników męskich- dni tygodnia, pory roku
 Alef II– koniugacja paal czasowniki regularne i podgrupy- koniugacja piel regularna- konstrukcja zastępująca czasownik „mam”, „nie mam”
 Alef III– czas przeszły czasowników koniugacji paal: regularne i grupy: ajn-waw, lamed-He- czas przeszły „mieć”- odmiana: szel, le, et, im- czasowniki koniugacji hifil i hitpael w czasie teraźniejszym- czas przeszły koniugacji piel – czasowniki regularne- liczebniki główne żeńskie i męskie
 Bet– rzeczowniki odczasownikowe- odmiana czasowników koniugacji Pi’el w czasie przeszłym- odmiana przyimków: szel, et, im, le, al, el- odmiana czasowników koniugacji hifil i hitpael w czasie przeszłym- stopniowanie rzeczowników
 Bet I– koniugacja hitpael i hifil w czasie przeszłym – rozszerzenie- odmiany przyimków oraz partykuł – kontynuacja- zdania złożone- zdania przyczynowo – skutkowe
 Bet II– czas teraźniejszy i przeszły wszystkich koniugacji, formy regularne- zdania z czasownikami modalnymi: chcę, muszę, powinienem, mogę- zdania w formie bezosobowej: wolno, nie wolno, można- odmiana przyimków i partykuł- wprowadzenie czasu przyszłego – czasownik „będę”
 Gimel– czas przyszły czasowników koniugacji Pa’al, Pi’el, Hifil- rzeczowniki odczasownikowe- tryb rozkazujący- zdania warunkowe i inne zdania współrzędne- czasowniki modalne – ciąg dalszy
 Gimel I– czas przyszły koniugacji paal – wszystkie grupy- czas przyszły koniugacji piel – wszystkie grupy- odmiany przyimków – kontynuacja
Dalet– lektura prasy, fragmentów literatury pięknej- słuchanie nagrań, oglądanie filmów i programów telewizyjnych

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *