Gramatyka

Odmiana przymiotnika

ZAPAMIĘTAJ!

Przymiotniki odmieniają się, dlatego do rzeczownika należy dodać przymiotnik, który pasuje do niego rodzajem i liczbą.

Do rzeczownika rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej dodajemy przymiotnik w podstawowej formie – dokładnie takiej jak w naszej bazie antonimów 🙂

np. nowy dzień = jom chadasz יום חדש

W przypadku rzeczownika męskiego liczbie mnogiej – do przymiotnika dodajemy końcówkę „-im” – ים

np. nowi ludzie = anaszim chadaszim אנשים חדשים

Do rzeczownika rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej dodajemy końcówkę żeńską, na przykład „he”-ה (w nieregularnych formach zmienia się też często samogłoska w środku wyrazu)

np. nowa praca = awoda chadasza עבודה חדשה

W liczbie mnogiej rodzaju żeńskiego do przymiotnika dodajemy końcówkę „-ot” – ותnp. nowe sukienki = smalot chadaszot שמלות חדשות

PRZYKŁAD:

nowy kot = chatul chadasz [słówko „chatul” = kot, jest rodzaju męskiego] חתול חדש

nowe koty = chatulim chadaszim חתולים חדשים

nowa kotka = chatula chadasza [„chatula” = kotka, jest rodzaju żeńskiego] חתולה חדשה

nowe kotki = chatulot chadaszot חתולות חדשות

ALE! Nie wszystko jest takie proste jak się wydaje 🙂 – są wyjątki i niektóre rzeczowniki mimo swojego rodzaju przyjmują inne końcówki.

np. okno = chalon חלון – jest rodzaju męskiego, ale już w liczbie mnogiej przyjmuje charakterystyczną dla żeńskiego rodzaju końcówkę „-ot”: okna = chalonot חלונות (mimo,

że okna również są rodzaju męskiego).

I tak np. nowe okno = chalon chadasz חלון חדש

ale nowe okna = chalonot chadaszim חלונות חדשים

Inne przykłady:

miasto = ir עיר– jest rodzaju żeńskiego, ale już miasta = arim – mimo mylącej męskiej końcówki to nadal rodzaj żeński!

Dlatego stare miasto = ir atika עיר עתיקה

ale stare miasta = arim atikot

עירים עתיקות

szafa ארון – aron to rodzaj męski, ale liczba mnoga to aronot inależy pamiętać, że mimo żeńskiej końcówki to nadal rodzaj męski, dlatego

stara szafa = aron jaszan

ארון ישן

ale stare szafy = aronot jeszanimארונות ישנים

Najlepiej zawsze sprawdzać rodzaj rzeczownika!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *