Gramatyka

Liczebniki główne

Liczebniki

W języku hebrajskim, podobnie jak w polskim, mamy liczebniki główne i porządkowe.

Liczebniki główne występują w dwóch rodzajach, męskim i żeńskim, i dodaje się je do rzeczowników zgodnie z rodzajem gramatycznym.

Liczebniki główne żeńskie od 1 do 10:

1אחת / achat
2שתיים / sztajim
3שלוש / szalosz
4ארבע / arba
5חמש / chamesz
6שש \ szesz
7שבע \ szewa
8שמונה / szmone
9תשע / tesza
10עשר / eser

Liczebniki stawiamy zawsze przed rzeczownikiem, który występuje w liczbie mnogiej.

Jest od tej reguły jeden wyjątek – liczebnik „jeden” stawiamy zawsze PO rzeczowniku.

Na przykład: עוגה אחת / uga achat – jedno ciastko.

Ale: שלוש ילדות / szalosz jeladot – trzy dziewczynki; שבע חלות / szewa chalot – siedem chałek.

Jeżeli podajemy liczbę osób lub rzeczy, liczebnik „dwa” wystąpi w formie skróconej: zamiast שתיים / sztajim powiemy שתי / sztej, na przykład: שתי חברות / sztej chawerot – dwie koleżanki.

Trzeba pamiętać, by zgadzał się rodzaj rzeczownika i przymiotnika!

Nie ma natomiast znaczenia, czy rzeczownik jest ożywiony, czy nieożywiony.

Liczebniki żeńskie, poza tym, że służą do podawania liczby ludzi lub rzeczy, spełniają też inne zadania:

– używamy ich zawsze, gdy chcemy podać jakiś numer – telefonu, paszportu, autobusu lub domu, nieważne czy długi, czy krótki.

Na przykład: הבית ברחוב ביאליק חמש / habajt birechow Bialik chamesz – dom przy ul. Bialika 5.

– dłuższe ciągi cyfr, jak numery kont czy telefonów, podajemy wymieniając po kolei każdy liczebnik osobno.

– liczebniki żeńskie służą do podawania godzin, na przykład: השעה תשע בערב / haszaa tesza baerew – jest godzina dziewiąta wieczorem.

– liczebników żeńskich używamy do odliczania, na przykład: אחת, שתיים,

שלוש! / achat, sztajim, szalosz! – Raz, dwa, trzy!

Liczebniki główne męskie od 1 do 10

1אחד / echad
2שניים / sznajim
3שלושה \ szlosza
4ארבעה \ arbaa
5חמישב / chamisza
6שישה / szisza
7שבעה / sziwa
8שמונה / szmona
9תשעה / tisza
10עשרה / asara

Podobnie jak w przypadku liczebnika żeńskiego, stawia się je przed rzeczownikiem, z wyjątkiem liczebnika „jeden”.

Powiemy więc: בית אחד / bajt echad – jeden dom; שלושה חדרים / szlosza chadarim – trzy pokoje; חמישה ילדים / chamisza jeladim – pięcioro dzieci.

Podobnie jak w przypadku liczebników żeńskich, „dwa” skraca się, jeżeli występuje z rzeczownikiem.

Nie użyjemy więc wtedy formy שניים / sznajim, lecz שני / sznej, na przykład: שני חברים / sznej chawerim – dwaj koledzy.

W liczebnikach męskich najczęściej podaje się ceny, na przykład:

עשרה שקלים / asara szkalim – dziesięć szekli.

To poprawna forma, jednak będąc w Izraelu zauważycie pewnie, że wiele osób jej nie przestrzega, i potocznie używa formy żeńskiej – עשר שקל / eser szekel.

Także wiele nazw miar i wag jest rodzaju męskiego: חמישה קילומטרים / chamisza kilometrim – 5 kilometrów; עשרה ליטר / asara liter – 10 litrów.

Liczebników męskich używamy do podawania dat – dni w miesiącu, na przykład: חמישה באוקטובר / chamisza beoktober – 5 października.

Liczebniki główne od 11 do 20 żeńskie

11אחת עשרה / achat esre
12שתיים עשרה / sztejm esre
13שלוש עשרה / szlosz esre
14ארבע עשרה / arba esre
15חמש עשרה / chamesz esre
16שש עשרה / szesz esre
17שבע עשרה \ szwa esre
18שמונה עשרה / szmone esre
19תשע עשרה / tsza esre
20עשרים / esrim

Liczebniki główne od 11 do 20 męskie

11אחד עשר / achad asar
12שניים עשר / sznejm asar
13שלושה עשר / szlosza asar
14ארבעה עשר / arbaa asar
15חמישה עשר / chamisza asar
16שישה עשר / szisza asar
17שבעה עשר / sziwa asar
18שמונה עשר / szmona asar
19תשעה עשר / tisza asar
20עשרים / esrim

Gdy chodzi o liczebniki hebrajskie od 11 do 20, zasady ich stosowania są bardzo podobne, co w przypadku liczebników od 1 do 10.

Nadal obowiązuje podział na dwa rodzaje – męski i żeński.

Dlatego trzeba pamiętać o dopasowaniu liczebnika do rzeczownika pod względem rodzaju.

Na przykład: אחת עשרה רכבות / achat esre rakawot – jedenaście pociągów; אחד עשר מטוסים / achad asar metosim – jedenaście samolotów.

Liczebników żeńskich używamy nadal wszędzie tam, gdzie nie łączą się z konkretnym rzeczownikiem, czyli np. kiedy odliczamy, mówimy na głos działania matematyczne lub podajemy numer domu: הדירה מספר חמש עשרה / hadira mispar chamesz esre – mieszkanie numer piętnaście.

Używamy ich także do podawania godzin: השעה שתים עשרה וחצי / haszaa sztejm esre wacheci – jest godzina 12:30.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *