• Gramatyka

  Liczebniki główne od 100 do 1000

  Jak w przypadku liczebników dziesiętnych, gdy używamy okrągłych liczb, liczebniki nie dzielą się na rodzaje. Możemy więc powiedzieć: מאה מורים / mea morim – stu nauczycieli; מאה מורות / mea morot – sto nauczycielek. W tych liczebnikach pojawia się forma mnoga liczebnika מאה / mea – czyli מאות / meot…

 • Gramatyka

  Liczebniki główne dziesiętne

  Liczebniki główne dziesiętne w formie okrągłej nie mają rozróżnienia na rodzaje. Powiemy: עשרים ספרים / esrim sfarim – dwadzieścia książek; oraz עשרים עוגות / esrim ugot – dwadzieścia ciastek. Liczebnik stoi zawsze przed rzeczownikiem, który jest w formie mnogiej. Nie ma także znaczenia, czy rzeczownik jest osobowy czy nieosobowy. Liczebniki…

 • Gramatyka

  Liczebniki główne

  Liczebniki W języku hebrajskim, podobnie jak w polskim, mamy liczebniki główne i porządkowe. Liczebniki główne występują w dwóch rodzajach, męskim i żeńskim, i dodaje się je do rzeczowników zgodnie z rodzajem gramatycznym. Liczebniki główne żeńskie od 1 do 10: 1 אחת / achat 2 שתיים / sztajim 3 שלוש /…

 • Gramatyka

  Liczebniki – godziny

  Do podawania godzin po hebrajsku potrzebujemy naturalnie liczebników, a także kilku dodatkowych słów: godzina – שעה / szaa (r. żeński), l. mnoga שעות / szaot minuta – דקה / daka (r. żeński), l. mnoga דקות / dakot pół, połowa – חצי / checi kwadrans, piętnaście minut – רבע / rewa…

 • Gramatyka

  Liczebniki – daty

  Liczebników używamy naturalnie do podawania dat – stuleci, lat i dni w miesiącu. Podając rok mówimy po kolei wszystkie elementy, używając liczebnika głównego r. żeńskiego (nijakiego), i dodając spójnik „we” przed ostatnim elementem, na przykład: 1948 – אלף תשע מאות ארבעים ושמונה / elef tesza meot arbaim u-szmone 2024 –…

 • Gramatyka

  Liczebniki

  Liczebniki W języku hebrajskim, podobnie jak w polskim, mamy liczebniki główne i porządkowe. Liczebniki główne występują w dwóch rodzajach, męskim i żeńskim, i dodaje się je do rzeczowników zgodnie z rodzajem gramatycznym. Liczebniki główne żeńskie od 1 do 10: 1 אחת / achat 2 שתיים / sztajim 3 שלוש /…

 • Gramatyka

  Odmiana przymiotnika

  ZAPAMIĘTAJ! Przymiotniki odmieniają się, dlatego do rzeczownika należy dodać przymiotnik, który pasuje do niego rodzajem i liczbą. Do rzeczownika rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej dodajemy przymiotnik w podstawowej formie – dokładnie takiej jak w naszej bazie antonimów 🙂 np. nowy dzień = jom chadasz יום חדש W przypadku rzeczownika męskiego…

 • Gramatyka

  Pismo hebrajskie

  Język hebrajski należy do rodziny języków semickich, starożytnych języków, które rozwinęły się na terenie Bliskiego Wschodu. Naukowcy sądzą, że ich wspólnym przodkiem mógł być tzw. język protosemicki, z którego jednak nie przetrwało nic do dzisiaj. Języki semickie zazwyczaj dzieli się zgodnie z kryterium geograficznym. Hebrajski, podobnie jak aramejski, należy do…

 • Gramatyka

  Historia języka hebrajskiego

  Hebrajski jest językiem semickim, który rozwinął się na starożytnym Bliskim Wschodzie, w grupie innych języków semickich, określanych niekiedy jako języki kananejskie. HEBRAJSKI BIBLIJNY Jego najwcześniejsza znana odmiana to hebrajski biblijny, zwany laszon ha-mikra lub laszon ha-Tanach). W zasadzie jedynym pisanym źródłem do jego poznania, jakim dysponujemy, jest Biblia hebrajska czyli Tanach / תנ”ך . Jednak w ramach…

 • Gramatyka

  Czasowniki hebrajskie

  CZASOWNIKI HEBRAJSKIE Czasowniki w języku hebrajskim są zbudowane w oparciu o „rdzeń”, składający się z trzech spółgłosek (czasami zdarzają się cztery – często w słowach obcojęzycznych). Rdzeń ten po hebrajsku nazywa sięשורש / szoresz – czyli dosłownie „korzeń” (tłumaczone na angielski jako „root”). W odmianie czasownika z reguły występują wszystkie…